Rekrutacja

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego stowarzyszenia, zapoznaj się z poniższymi zasadami, a następnie skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub danych podanych w zakładce Kontakt.W nasze szeregi mogą wstąpić osoby od 16 roku życia, sprawne fizycznie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców.
Każdy kandydat przechodzi test sprawnościowy w terenie i odbywa rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami Stowarzyszenia. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji członków Stowarzyszenia staje się kandydatem na członka zwyczajnego i odbywa staż kandydacki.
Po odbyciu stażu kandydackiego składa uroczyste ślubowanie – jest ono oficjalnym wyrazem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Kontakt

E-mail
rdpz17@hotmail.com

Facebook

Telefon:

Prezes-Dowódca

Patryk Wiśniowski
797 638 374


Członek zarządu

Marcel Wyrwol
694 276 575


Rekruter

Karol Zwierzchowski
533 880 040